لیست مشارکت کنندگان پانزدهمین دوره نمایشگاه سال 1397

شماره 

نام شرکت

 

شماره

نام شرکت

1

اتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری استان خراسان رضوی

42

ساعد گستر

2

اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی

43

سامان دام ایرانیان

3

اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی

44

سپاهان دانه پارسیان

4

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی و زنبورداران استان خراسان رضوی

45

سها آگرین تک

5

اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی عشایری خراسان رضوی

46

سینا ملاس

6

اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران خراسان

47

شرکت تعاونی کشاورزی و تلقیح مصنوعی شمال شرق

7

اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار استان خراسان

48

شرکت تولیدی صنعتی پخت گناباد

8

آریا داتیس پرور

49

شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان

9

آریا طیور تهران

50

شرکت گوهر دام توس

10

آرین بهرنگ سیاه قلم

51

صبا شیردوش – شیردوش صنعتی ثامن

11

آرین پژوه

52

صنایع کنترل هوشمند ایرانیان

12

آرین رشد افزا

53

طیور برکت

13

آرینا داروی شمال

54

طیوران صنعت آریا

14

ازن تجهیز

55

طیوران صنعت یکتا

15

آموزشگاه آبزی پروری کیهان

56

فن آوری پند کاسپین

16

انجمن صنفی داروخانه‌های دامپزشکی خراسان رضوی

57

فید ایران صنعت (دانشوران رهاورد شرق پارس)

17

انجمن علمی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

58

کارنوتک

18

بازرگانی آبنوش

59

کوتلوسان

19

بازرگانی دهقان

60

گروه تولیدی آلفا

20

بازیار آریا

61

گروه شرکت‌های زانیار

21

باسکول توزین الکتریک

62

گروه صنعتی دامیار

22

بانیان توسعه کویر

63

گروه صنعتی سولار انرژی

23

بیمارستان دامپزشکی آریا

64

گروه صنعتی قفس بلدرچین

24

پارسیان درمان گستر دام شرق

65

گروه فنی مهندسی آریا دام

25

پرورش طیور نسیم

66

گروه ویوان

26

پویا صدف

67

گلبید

27

پیک دامپرور

68

گهر دانه

28

تجهیزات دامداری کوثری

69

گهر کالای شرق

29

تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند

70

گهر مکمل شرق

30

تکدام پیشرو پارت آرا

71

ماشینسازی اتحاد

31

تکنو دام صنعت

72

ماشین صنعت سورنا

32

تکنو شیر

73

ماشین طیور توس

33

تولیدی کیسه ستاره طاها

74

ماکیان فسفات

34

خانه طیور

75

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

35

دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

76

مدبران صنعت سامان گستر

36

رازیانه سبز پارس

77

مرغک

37

راشا تغذیه نوین

78

مرکز اصلاح نژاد شمال شرق (شرکت نهاده‌های دامی جاهد)

38

راشین اسطوره نثر پرسیا

79

نشریه بازار دام و طیور

39

روغن طلایی نیشابور

80

نشریه بازار صنعت دام و طیور

40

زرین دوش پارس

81

نشریه دامپزشک و نشریه سیمای دام و طیور

41

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

82

نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

42

ساعد گستر

83

شرکت تعاونی شتر مرغ داران خراسان

43

سامان دام ایرانیان

84

شرکت تعاونی کشاورزی صنعت بوقلمون خراسان