نوزدهمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد

محل برگزاری: انتهای بزرگراه وکیل آباد - بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

ستاد برگزاری: شرکت برساز رویداد پارس

زمان: ۱۰ لغایت ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳

ساعت بازدید: 16 الی 21