هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیـور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد

محل برگزاری: انتهای بزرگراه وکیل آباد - بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

ستاد برگزاری: شرکت برساز رویداد پارس

زمان برگزاری نمایشـگاه: 3 لغایت 6 اسفندماه 1402

ساعت بازدید: 16 الی 21