ردیفعنوانتاریخملاحظات
1کارت دعوت بازدید کننده دریافت کارت‎ها‎ی ویژه دعوت از متخصصین جهت دعوت از مهمانان
2ثبت اطلاعات شرکت آخرین مهلت تکمیل ثبت نام در نمایشگاه صنایع غذایی مشهد 1399 و ارسال فرم‎ها‎ی مربوطه
آخرین مهلت ثبت اطلاعات شرکت در سایت www.brpexpo.com برای درج در کتاب، کتیبه، صدور کارت غرفه‎دار و …
3انشعابات و تجهیزات آخرین مهلت تقاضای انشعابات برق سه فاز، آب، ساخت فضای انبار در غرفه و تجهیزات نمایشگاهی در وب سایت نمایشگاه
4مدارک غرفه‎سازی ارائه مدارک غرفه‎سازی و هماهنگی با مسؤل سالن‎ها
5شروع عملیات غرفه‎سازی شروع عملیات غرفه‎سازی و ورود کالا و ماشین‎آلات سنگینی که نیاز به جرثقیل و لیفتراک دارند.
از ساعت 09:00
6اتمام غرفه‎سازی و ورود کالا 

اتمام کار غرفه‎سازی حداکثر تا ساعت 18:00

 

ورود کالا‎ها‎ی سبک و حمل با جک پالت

7ورود کالا و تحویل غرفه استاندارد 

ورود کالا‎ها‎ی سبک و حمل با جک پالت

 

تحویل کارت غرفه‎داران

تحویل غرفه های استاندارد از ساعت 12:00

8افتتاحیه و روز اول نمایشگاه 

تحویل کارت غرفه‎داران

 

ورود غرفه‎داران از ساعت 15:00

باز شدن سالن‎ها رأس ساعت 16:00

افتتاحیه نمایشگاه، ورود مقامات و مسؤلین و بازدیدکنندگان به نمایشگاه

9روز دوم و سوم نمایشگاه 

ورود غرفه‎داران از ساعت 15:00

 

باز شدن سالن‎ها رأس ساعت 16:00

بازدید متخصصین و فعالان صنعت از نمایشگاه

10روز چهارم نمایشگاه 

ورود غرفه‎داران از ساعت 15:00

 

باز شدن سالن‎ها رأس ساعت 16:00

آیین اختتامیه و تقدیم گواهی حضور در نمایشگاه

11تخلیه و خروج کالا 

تخریب غرفه‎ها‎ی خودساز

 

خروج کالا‎ها‎ی سبک و قابل حمل با چرخ دستی

ورود جرثقیل‎ها‎ و ماشین‎ها‎ی باری از ساعت 13:00 به داخل سالن‎ها‎ به ترتیب نزدیک بودن به درب‎های بارگیری

12تخلیه و خروج کالا ورود جرثقیل‎ها‎ و ماشین‎ها‎ی باری از ساعت 9:00 به داخل سالن‎ها‎ به ترتیب نزدیک بودن به درب‎های بارگیری