قوانین و مقررات هفدهمین دوره نمایشگاه

مقررات عمومی حضور در نمایشگاه

تعاریف:

ستاد برگزاری: عبارتست از شرکت نمایشگاههای بین المللی یا مجری برگزار کننده نمایشگاه که در قالب قراردادهای مشخص با شرکت نمایشگاه بین المللی اقدام به برگزاری نمایشگاه می نمایند.

نمایشگاه: کلیه نمایشگاهها، جشنواره ها و رویدادهایی که در محل نمایشگاههای استان یا در هر محلی غیر از محل نمایشگاههای استان با نظارت شرکت نمایشگاه بین المللی استان یا مجریان برگزار کننده نمایشگاه برگزار می گردد.

متقاضی: هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که در چارچوب این مقررات اقدام به درخواست جهت حضور در “نمایشگاه” می نماید

مشارکت کننده: هر متقاضی که اهلیت الزام جهت حضور در نمایشگاه را کسب، و مراحل ثبت نام را گذرانده و تاییدیه ستاد برگزاری را کسب نموده است.

بازدیدکننده: کلیه افرادی که به هر دلیل از نمایشگاه بازدید می نمایند.

غرفه دار: اعم از پرسنل مشارکت کنندگان یا افرادی که به هر نحو( فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده) در غرفه مشغول به فعالیت هستند. حضور در هر نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه و مقرارت اختصاصی هر نمایشگاه مندرج در سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر یا فرمهای مربوط میباشد.

کلیه مشارکت کنندگان، غرفه داران، غرفه سازان و پرسنل مرتبط با مشارکت کنندگان که به هر نحو (فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده) در غرفه مشغول به فعالیت هستند موظف به اجرای مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه هستند. در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه ستاد برگزاری می تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل 10 %فضای غرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای تحت برگزاری برگزار کننده ، برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید.

ماده1 )مشخصات غرفه ها

1-1 غرفه ها در سالن سرپوشیده که در صورت لزوم و درخواست مشارکت کننده برای اجرای سازه که در فرم ثبت نام اعلام گردیده؛ مجهز به وسایل پیش ساخته که از استانداردهای عرف نمایشگاهی تبعیت مینماید است و شامل پانل های جداکننده، کتیبه، صندلی، میز و روشنایی در حد معمول نمایشگاهی میباشد.

2-1تزیینات داخلی هر غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد که باید با هماهنگی مدیر فنی نمایشگاه و با توجه به (مسایل ایمنی و اجرایی )تحت مقررات مشخص و مجزا که به مجریان غرفه سازی ابلاغ می شود انجام گردد.

3-1شرکت کنندگان حق هیچگونه تغییری در غرفه ها بدون اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاری را ندارند.

ماده 2) هزینه اجاره غرفه

2-1 بهای هر متر مربع نمایشگاه شامل فضای خام نمایشگاهی و خدمات عرف نمایشگاه های داخلی موکت راهرو ،نظافت فضا های عمومی، کارت غرفه دار، گواهینامه حضور در نمایشگاه و اطلاع رسانی شهری به ازای هر متر مربع 4.900.000 ریال با مشارکت مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد میباشد و خدمات تکمیلی شبکه ملی نمایشگاه های دام،طیوروآبزیان شرکت برساز رویداد پارس شامل تهیه اقلام تبلیغاتی اختصاصی از قبیل موشن گرافی اختصاصی ،تیزر اختصاصی ،چاپ آگهی در ویژه نامه نمایشگاه با توزیع سراسری در سه استان خراسان به اتحادیه ها،شرکت تعاونی ها،انجمن ها و سازمان های مربوطه که با پست پیشتاز صورت خواهد گرفت با ارائه لیست ارسالی ؛و یا انتخاب دیگر موارد از پکیج خدمات تکمیلی بصورت اختیاری بوده که در صورت انتخاب به ازای هر متر مربع حداقل 1.400.000 ریال لحاظ میگردد.

خدمات تکمیلی شبکه ملی نمایشگاه های دام،طیوروآبزیان شرکت برساز رویداد پارس شامل پارس شامل تهیه اقلام تبلیغاتی اختصاصی از قبیل موشن گرافی اختصاصی ،تیزر اختصاصی ،چاپ آگهی در ویژه نامه نمایشگاه – با توزیع سراسری در سه استان خراسان به اتحادیه ها،شرکت تعاونی ها،انجمن ها و سازمان های مربوطه که با پست پیشتاز صورت خواهد گرفت و همراه با ارائه لیست ارسالی – تبلیغات محیطی بر روی بیلبورد ، تبلیغات اختصاصی در شبکه های مجازی و… که دریافت آن به صورت انتخابی و در صورت تمایل می باشد.

در صورت دریافت پکیج خدمات تکمیلی غرفه دار موارد مورد نظر را انتخاب نموده و هزینه های آن بصورت انتخابی از پکیج خدماتی به ازای هر متر مربع از حداقل 1.400.000 ریال لحاظ و بسته به موارد مورد نظر و بصورت اختیاری می باشد.

تبصره :

2-2 در صورت انتخاب و تمایل خدمات تکمیلی حداکثر بیست روز بعد از ثبت نام مهلت انتخاب از پکیج خدماتی را دارید و بعد از آن ستاد برگزاری با توجه به متراژ حضور یافته موارد را در نظر خواهد گرفت و اخرین مهلت جهت انجام فرایند تکمیلی10 دی ماه 1401 می باشد.

2-3 لوازم اضافی غرفه شامل خدمات فوق نبوده و بر اساس درخواست به شرکت کنندگان تحویل خواهد شد. درخصوص سازه استاندارد با توجه به ارائه سازه به ارتفاع 360 سانتی متر و میز شیشه ای و صندلی چرمی ،پرژکتور ال ای دی جهت روشنایی ، کتیبه سرتا سری غرفه با عرض 90 سانتی متر ارائه میگردد که درصورت عدم اختصاص خدمات هزینه ای اخذ نمیگردد.

2-3 به جمع کل اجاره بها غرفه ارزی و ریالی ، مبلغ %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

2-4 پیرو دستورالعمل و مقررات، درخصوص نظارت و تعهد مسئولیت با برگزار کننده نمایشگاه، بیمه مسئولیت غرفه دار، غرفه ساز و بازدید کننده و بیمه آتش سوزی ارزش کالا های متری صد میلیون ریال و نظافت نخاله های غرفه سازی، مشارکت کننده موظف است به ازای هر مترمربع مبلغ 450.000 ریال با احتساب مالیات ارزش افزوده جهت صدور خدمات غرفه سازی به حساب شرکت برساز رویداد پارس واریز نماید.لازم به ذکر است تعهد پرداخت با مشارکت کننده بوده و مشارکت کننده موظف است به اطلاع غرفه ساز مورد قرارداد خود برساند؛ در صورت عدم واریز وجه، فضا جهت ساخت و ساز و تجهیز آن تحویل نمی گردد.

ماده 3 )ثبت نام

1-3 متقاضیان حضور در هر موضوع نمایشگاه برای ثبت نام باید از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر و بر اساس گروه کالایی مرتبط نسبت به ثبت نام و رزرو غرفه اقدام نمایند

2-3 اعلام آمادگی و ارسال فرم درخواست مشارکت ، به منزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و شرکت نمایشگاه ها در پذیرش و یا رد درخواست های رسیده اختیار تام دارد.

3-3 مشارکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند و هرگونه تغییر، تعویض غرفه و یا واگذاری محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است.

4-3 ارایه مدارك مستند در خصوص نوع فعالیت الزامی است. این مدارك عبارتند از: پروانه نشر، پروانه کسب، پروانه بهره برداری و یا مدارك ثبت شرکتهای بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط، داشتن قرارداد نمایندگی از شرکتهای تولیدی – بازرگانی، معرفی نامه از اتحادیه های صنفی مرتبط، مدارك مستند پیرامون تائیدیه های محصولات تولیدی یا وارداتی، تاییدیه محصول از سازمان غذا و دارو.

5-3 رزرو اولیه غرفه در سالن ها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در این زمان شرکت نمایشگاه ها نسبت به واگذاری غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

6-3 تخصیص و انتخاب مكان غرفه بر اساس اولویت زمانی ثبت نام و سایر مسایل فنی، توسط ستاد برگزاری نمایشگاه انجام می گیرد. ستاد برگزاری نمایشگاه مجاز است نسبت به تغییر محل و متراژ غرفه و نقشه های اجرایی و راهروها بر اساس شرایط خاص هر نمایشگاه اقدام نماید و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. در صورت تغییر متراژ غرفه ها، قیمت غرفه بر اساس تعرفه نمایشگاهی و متراژ نهایی محاسبه خواهد شد.

7-3 در صورت بروز شرایط فورس ماژور و یا هر گونه شرایطی که عرفاً امكان برگزاری نمایشگاه مقدور نباشد، ستاد برگزاری می تواند نسبت به تغییر زمان و مكان برگزاری نمایشگاه اقدام نماید. در چنین شرایطی طرفین (ستاد برگزاری و مشارکت کنندگان) موظف به ایفای تعهدات خود در زمان و مكان جدید خواهند بود. چنانچه برگزاری نمایشگاه به هر نحو میسر نباشد، نمایشگاه لغو و مبالغ دریافتی از مشارکت کنندگان برگشت داده خواهد شد.

8-3 کلیه اطلاعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، عینا در سردرب غرفه ها و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا در صورت درخواست هرگونه تغییر، مراتب باید کتبا اعلام گردد.

9-3 در خصوص مشارکت کنندگانی که پس از مهلت تعیین شده (15 روز پیش از زمان برگزاری نمایشگاه) اقدام به ارسال مشخصات نمایند، هیچگونه مسئولیتی در زمینه درج اطلاعات در کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه متوجه ستاد برگزاری نمی باشد.

10-3 قوانین و مقررات حاکم در نمایشگاهها، از قوانین بین مالک و مستاجر تبعیت نمی کند.

11-3 مشارکت کننده با رضایت کامل در خصوص دریافت خدمات و تفاهم در خصوص نحوه حضور و پرداخت هزینه ها و مطالعه کامل قوانین نمایشگاه، شرایط نحوه قیمت گذاری اقدام به اخذ غرفه نموده است و حق اعتراض در این خصوص را سلب مینماید و هزینه های خدمات تکمیلی شبکه ملی نمایشگاه های دام،طیور و ابزیان در ارتباط با هزینه واگذاری غرفه در مراکز نمایشگاهی نمیباشد.

ماده 4 )شرایط پرداخت

1-4 متقاضیان موظفند حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اقدام به واریز 30 % از مبلغ هزینه اجاره غرفه جهت تكمیل ثبت نام و رزرو نهایی آن نموده و فیش واریزی را برای ستاد برگزاری ارسال نمایند.

2-4 مبلغ کل قرارداد باید حداکثر یک هفته بعد از صدور پیش فاکتور مطابق تعرفه نمایشگاهی و خدمات درخواستی به حساب واریز و فیش آن ارسال گردد. در صورت عدم اجرای این ماده، ستاد برگزاری می تواند نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، عدم تحویل غرفه، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل 10 %فضای غرفه، فسخ یک جانبه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاه ها ی تحت برگزاری برگزار کننده برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید. همچنین ستاد برگزاری میتواند کالا و اموال آن دسته از مشارکت کنندگانی که به دلایلی بدهكار بوده و نسبت به تسویه حساب اقدام ننموده اند را بدون قید و شرط ضبط نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

ماده 5 )انصراف مشارکت کننده

در صورت درخواست انصراف از طرف مشارکت کننده تا 80 روز مانده به زمان برگزاری نمایشگاه، کل وجه دریافتی مسترد خواهد شد. و 79 روز مانده 30 درصد مسترد و 45 روز مانده به نمایشگاه 50 درصد مسترد می گردد و 30روز به تاریخ برگزاری هیچگونه وجهی به مشارکت کننده عودت نخواهد شد.

ماده 6 )موارد اجرایی

1-6 سالنهای نمایشگاه و غرفه ها، تحت پوشش بیمه آتش سوزی، انفجار و صاعقه تا سقف میانگین هر متر مربع یکصد میلیون ریال میباشند. در صورت نیاز به افزایش پوشش بیمه کالاهای نمایشگاهی، مشارکت کنندگان می بایستید مستقیما اقدام نمایند.

2-6 مدیریت نمایشگاه در مقابل حوادث غیرمترقبه مسئولیتی نخواهد داشت و در این موارد طبق قوانین مربوطه و عرف صنعت نمایشگاهی برخورد خواهد شد.

3-6 رعایت شئونات و اخلاق اسلامی و حجاب کامل برای غرفه داران و بازدیدکنندگان الزامی است.

4-6 هرگونه عملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد سازد، در پرونده نمایشگاهی مشارکت کننده درج می گردد و ستاد برگزاری می تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل 50 %فضای غرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای تحت برگزاری برگزارکننده برای 5 دوره نمایشگاهی اقدام نماید.

5-6 مشارکت کنندگان باید در تهیه لیست کالاهای ارسالی یا عودتی، دقت و توجه کامل داشته باشند. در صورت وقوع هرگونه پیشامدی تمام مسئولیت و عواقب ناشی از آن متوجه مشارکت کننده خواهد بود.

6-6 نظافت فضای عمومی به عهده مامورین نظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد. غرفه داران باید در پایان هر روز زباله ها و ضایعات را در کیسه های پلاستیكی جمع نموده و جهت جمع آوری مامورین نظافت در قسمت خارجی غرفه قرار دهند .

7-6 غرفه ها دو روز قبل از زمان برگزاری نمایشگاه در اختیار مشارکت کنندگان قرار میگیرد.

8-6 مشارکت کنندگان موظفند طبق تاریخهای اعلام شده و جدول زمان بندی نمایشگاه نسبت به انجام کلیه امور خود اقدام نمایند. حضور نماینده مشارکت کننده در زمان تحویل غرفه و حداقل 48 ساعت قبل از افتتاحیه نمایشگاه ضروری است.

9-6 مشارکت کنندگان باید حداکثر تا 12 ساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه، مسئولیت حفظ کالاها و هزینه های انبارداری بر عهده مشارکت کننده میباشد

10-6 هر مشارکت کننده فقط مجاز به استفاده از فضای مفید غرفه خود می باشد و به هیچ وجه نباید به حریم راهرو یا فضای غرفه های دیگر تجاوز نماید و یا مانعی در مسیرهای عمومی ایجاد نماید

11-6 ارتفاع مجاز غرفه سازی و چیدمان تجهیزات و لوازم نمایشگاهی، حداکثر 5/3 متر می باشد و مشارکت کنندگان موظفند طرح غرفه سازی خود را حداقل 20 روز پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی نمایشگاه به ستاد برگزاری ارسال نمایند.

12-6 غرفه های کمتر از 24 مترمربع مجاز به غرفه سازی نمی باشند.

13-6 مشارکت کنندگان موظفند صدای وسایل صوتی و تصویری مورد استفاده را در حد غرفه خود نگه دارند، به نحوی موجب آزار بازدیدکنندگان و سایر مشارکت کنندگان نشود.

ماده 7 )مقررات حفاظتی و امنیتی

بمنظور رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقای ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوء استفادههای احتمالی در زمان برگزاری نمایشگاه، موارد ذیل به کلیه مشارکت کنندگان و غرفه داران ابلاغ میگردد.

1-7 تعداد افراد حاضر در غرفه باید مطابق با بند 3-8 باشد. کلیه غرفه داران موظفند در زمان ورود و در ساعات کار نمایشگاه کارت شناسایی خود را بر روی سینه نصب کنند.

2-7 درب سالن ها هر روز 30 دقیقه قبل از آغاز به کار نمایشگاه برای مشارکت کنندگان باز می گردد ، لذا حضور غرفه داران در ساعت مقرر در محل غرفه ضروری است.

3-7 نگهداری چراغ های بدون حفاظ، وسایل شعله زا، مواد نفتی و سایر مواد قابل اشتعال در داخل غرفه ها و سالن نمایشگاه ممنوع است. مشارکت کنندگانی که به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال برای نمایش کالاهای خود نیازمندند باید قبلا هماهنگی های لازم را با ستاد برگزاری نمایشگاه انجام و بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام نمایند.

4-7 با توجه به اینكه برق سالنها در پایان هر روز قطع میگردد، لازم است غرفه داران نسبت به خاموش بودن کلیه وسایل برقی خود قبل از خروج از سالن ها اطمینان حاصل نمایند.

7-5 خروج هرگونه کالا پس از افتتاح نمایشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کالا و تایید کتبی مدیر اجرایی نمایشگاه می باشد.

6-7 مسئولیت حفظ اموال و نگهداری کالاها از هنگام ورود کالاها تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده مشارکت کنندگان و پس از پایان ساعت کار و پلمپ سالن ها به عهده ستاد برگزاری می باشد.

ماده 8 )شرایط و تعرفه های واگذاری کارت شناسایی و کارت بازدید متخصصین

1-8 برای ورود غرفه داران به محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه، کارت های مخصوصی صادر و بطور رایگان به آنان واگذار می شود تعداد کارت های مزبور بر اساس متراژ هر غرفه صادر خواهد شد و صدور کارت شناسایی بیش از موارد ذکر شده مقدور نخواهد بود

2-8 کارت های شناسایی یک ساعت پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده ستاد برگزاری به غرفه داران تحویل می گردد

3-8 توزیع کارت های شناسایی و بازدید، بر اساس متراژ غرفه و به شرح زیر می باشد:

متراژ غرفه

کارت شناسایی (عدد)

کارت بازدید متخصصین(عدد)

18 متر مربع

2

50

24 متر مربع

3

75

36 متر مربع

4

100

48 متر مربع

5

150

90 متر مربع

6

200

بالای 90 متر مربع

10

300

ماده 9 )قوانین مربوط به عرضه و نمایش کالاها در نمایشگاه

1-9 رعایت کلیه نكات ایمنی و اقدامات احتیاطی توسط مشارکت کنندگان ضروری است و ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث یا خسارات احتمالی نخواهد داشت.

2-9 غرفه داران مجاز به ارائه کالا و خدمات که در خارج از چهارچوب فعالیت های خود و موضوع نمایشگاه است؛ نمی باشند.

3-9 متقاضیان می توانند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کاالایی خود در سالن هایی که جهت همان گروه کالایی مشخص شده، درخواست غرفه نمایند.

ماده 10 )فعالیتهای تبلیغی مشارکت کنندگان

1-10 مشارکت کنندگان مجاز به تبلیغ برای کالا و خدمات خود به روش انجام تبلیغات سوء علیه کالا و خدمات مشابه سایرین نیستند. در صورت ادعای احتمالی ذینفعان در این خصوص، ستاد برگزاری می تواند نسبت به توقف فعالیت مورد نظر یا در صورت لزوم تعطیلی غرفه خاطی اقدام نماید

2-10 مشارکت کنندگان موظف به رعایت حقوق مالكیت معنوی در تبلیغات و مطالب ارائه شده در غرفه ها هستند. در صورت ادعای احتمالی ذینفعان در این خصوص، ستاد برگزاری می تواند نسبت به توقف فعالیت مورد نظر یا در صورت لزوم تعطیلی غرفه خاطی اقدام نماید

3-10 پرچم ها، علامات، بنر های تبلیغاتی، تابلوها و نوشته های مربوط به مشارکت کنندگان باید در محدوده محل غرفه آنها نصب شود. نصب این علائم یا پرچم ها در مسیرهای اصلی، فرعی، محوطه نمایشگاه و مسیرهای مشرف به نمایشگاه ممنوع است

4-10 برگزاری همایش، کارگاه آموزشی، قرعه کشی و هرگونه مراسم جنبی در غرفه ها یا سالنها منوط به اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاری است. ستاد برگزاری در خصوص تامین فضا، امكانات سخت افزاری، نرم افزاری، دعوت از مدعوین، ادعاهای احتمالی ذینفعان و سایر موارد مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 11 )تبلیغات نمایشگاه ها

1-11 تبلیغات عمومی که توسط شرکت نمایشگاه های استان و یا ستاد برگزاری نمایشگاه برای نمایشگاه های تخصصی انجام می شود به شرح ذیل می باشد. تشخیص انجام هر یک از موارد ذیل یا تبدیل آنها، طبق عرف نمایشگاهها و با در نظر گرفتن موارد فنی و تخصصی بر عهده ستاد برگزاری نمایشگاه خواهد بود: درج خبر یا لوگو یا پوستر یا رپرتاژ خبری نمایشگاه در روزنامه های ملی یا استانی یا نشریات تخصصی یا فضای مجازی. نصب بنر یا بیلبورد در سطح شهر یا شهرکهای صنعتی استان یا شهرستانهای تابعه استان. درج مصاحبه با حامیان مادی یا معنوی نمایشگاه، افراد تاثیرگذار داخلی یا خارجی یا مدیران دستگاههای ذیربط در رسانه های صوتی یا تصویری استانی یا ملی یا فضای مجازی. چاپ و توزیع پوستر، کارت دعوت مدعوین، کارت ویژه بازدید متخصصین یا تراکتهای تبلیغاتی در بین مراجع عمومی و تخصصی ذیربط.

2-11 استفاده از نام، لوگو، پوستر و سایر موارد تبلیغی نمایشگاه منوط به توافق با ستاد برگزاری نمایشگاه و اخذ مجوز کتبی است.

3-11 مشارکت کنندگان می توانند جهت دریافت کارت های دعوت، کارت ویژه بازدید متخصصین یا تراکتهای تبلیغاتی نمایشگاه حداقل 10 روز قبل از افتتاح نمایشگاه به ستاد برگزاری مراجعه نمایند.

قرارداد حاضر در 11 ماده و به صورت دیجیتال در وبسایت رسمی برگزارکننده نمایشگاه دام و طیور می باشد و قبول کردن و علامت زدن گزینه موافقت دارم در زمان ثبت نام به نشانه توافق و الزام اور بودن شرایط برای دو طرف می باشد.