ویدئوهای نمایشگاه

ویدئوهای جدیداز بازدیدکنندگان

http://ipelshow.ir/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/marko-final.mp4

 سخنان جناب آقای مارکو هنریکس  از کشور پرتغال  

 

مدیرعامل شرکت بازرگانی  AGP MEAT   

 در رابطه با  اهداف حضورش در ایران و بازدید از   پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران

سخنان جناب آقای دکتر ریکاردو سانتوس از کشور پرتغال

 

 مدیرعامل شرکت ZOOPAN  

 

در رابطه با  اهداف حضورش در ایران و بازدید از 

 پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران

 http://ipelshow.ir/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/ZOOPAN.mp4http://ipelshow.ir/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/nono-final-edit-sub-lq.mp4

سخنان جناب آقای دکتر نونو بریتو از کشور پرتغال

 

 معاون وزیر سابق وزارت کشاورزی و دامپروری پرتغال

 

  در رابطه با  اهداف حضورش در ایران و بازدید از پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries