گزارش عملکرد سال 98

گزارش عملکرد

پانزدهمین نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد – تیرماه 98

شما میتوانید فایل این گزارش را از طریق دکمه زیر دانلود نمایید!


دانلود فایل PDF

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries