گزارش عملکرد سال 97

 

گزارش عملکرد چهاردهمین نمایشگاه

دام و طیور و آبزیان مشهد 

تیرماه 1397

 

شما میتوانید جهت دریافت گزارش نمایشگاه دام و طیور که در 20 الی 23 تیرماه سال 1397 در مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد ، فایل زیر را دانلود کنید

 

Report.PDF

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries