پلان فضای باز نمایشگاه دام و طیور مشهد

فضای باز

نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته

مشهد 98

 

 

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries