پلان سالن های نمایشگاه

پلان های شانزدهمین دوره نمایشگاه دام،طیور و آبزیان مشهد

همزمان با نمایشگاه بین المللی دامپزشکی و شیلات و آبزیان

 

شانزدهمین دوره نمایشگاه در دو سالن مجزا به تفکیک در دو سالن فردوسی و مفاخر برگزار میشود

 

سالن فردوسی

جهت دانلود پلان سالن فردوسی اینجا کلیک کنید.

 

 

سالن مفاخر

جهت دانلود پلان سالن مفاخر اینجا کلیک کنید.

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries