پلان سالن فردوسی نمایشگاه دام و طیور مشهد

 سالن فردوسی

نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته

مشهد 98

 

 

جهت دانلود فایل از لینک زیر استفاده کنید:

Plan.PDF


 

 

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries