ثبت نام بازدید کنندگان

فرم ثبت نام از بازدیدکنندگان متخصص

نمایشگاه بین المللی صنعت  دام، طیور،خوراک دام

و صنایع وابسته

همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی دامپزشکی ایران

و دومین نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد

 

     

    The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries